Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Digital and Biological Storage Systems: A Quantitative Comparison

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 32

Książka

Data Storage: Systems, Management and Security Issues

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5