Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Cywilizacja techniczna : nauka i technika w pierwszej dekadzie XXI wieku

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej

Wydawca z listy MNiSW

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Data opublikowania

2017

Liczba stron

174

ISBN

978-83-65744-02-9

Katalog

xx004175499

Rozdziały
Wybrane rodzaje konstrukcji stosowanych w budownictwie zrównoważonym (s. 153-174)