Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Międzynarodowa konferencja transformatorowa Transformator '17

Wariant tytułu

EN The International Conference on Power Transformers Transformer '17

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

329

Rozdziały
Matryca anten HF/UHF wykorzystywana do lokalizacji wyładowań niezupełnych w transformatorach (s. 125-131)
Wybrane konstrukcje anten wykorzystywanych do detekcji wyładowań niezupełnych w transformatorach (s. 133-143)
Ocena rozkładu zawilgocenia izolacji papierowej eksploatowanych izolatorów przepustowych typu OIP (s. 169-179)
Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej (s. 181-193)
Ocena składu procentowego mieszaniny oleju mineralnego i estru syntetycznego po wymianie oleju na ester w transformatorze energetycznym (s. 233-242)
Suszenie izolacji celulozowej za pomocą estru syntetycznego (s. 243-250)
Konferencja

Międzynarodowa konferencja Transformator '17, 9-11.05.2017, Poznań - Toruń, Polska