Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Matematyczne modelowanie dwuwymiarowych połączeń klejowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

181

ISBN

978-83-7775-461-0

Katalog

xx004078773

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80