Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Shell Structures : Theory and Applications : Vol. 4 : Proceedings of the 11th International Conference "Shell structures : theory and applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Boca Raton, United States

Wydawca

CRC Press

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2017

Liczba stron

574

ISBN

978-1-138-05045-7

eISBN

978-1-315-16660-5

Katalog

to2017064423

Rozdziały
Structural behaviour of sandwich structures with local debondings between the core and the facings (s. 141-144)
Analysis of sandwich panels with hybrid core made of aerogel and PIR foam (s. 465-468)
Konferencja

11th International Conference "Shell structures : theory and applications" (SSTA 2017), 11-13.10.2017, Gdansk, Poland