Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Heuristics and Hyper-Heuristics - Principles and Applications

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Rijeka, Croatia

Wydawca

InTech

Data opublikowania

2017

Liczba stron

134

ISBN

978-953-51-3383-4

eISBN

978-953-51-3384-1

DOI

10.5772/66267

Rozdziały
Hyper-Heuristics and Metaheuristics for Selected Bio-Inspired Combinatorial Optimization Problems (s. 3-20)
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania