Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane problemy współczesnej robotyki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data opublikowania

2015

Liczba stron

142

ISBN

978-83-64755-13-2

Katalog

xx003570378

Opublikowano w

Seria: Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie