Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Study on water evaporation rate from indoor swimming pools

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 22

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

07.11.2017

Strony (od-do)

00150-1 - 00150-8

DOI

10.1051/e3sconf/20172200150

Uwagi

Article Number: 00150

Zaprezentowany na

International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE 2017), 2-5.07.2017, Wroclaw, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)