Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Projekt metody obliczania kosztów recyklingu w fazie likwidacji wyrobu

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

584 - 595

URL

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T2/2018_t2_584.pdf

Book

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Presented on

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji IZIP 2018, 25-27.02.2018, Zakopane, Polska

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.