Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Economic Assessment of the Technology Harvesting Maize Straw for Biogas Production

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

BIO Web of Conferences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

26.03.2018

DOI

10.1051/bioconf/20181001017

URL

https://doi.org/10.1051/bioconf/20181001017

Zaprezentowany na

Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering, 25-27.09.2017, Kraków, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Publikacja indeksowana w

WoS (15)