Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Poznań-Luboń, 28-29.11.2017 r.

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o. o.

Data opublikowania

2017

Liczba stron

240

ISBN

978-83-61265-09-2

Katalog

xx004224208

Rozdziały
Modelowanie numeryczne warunków pracy wentylacji w hali doświadczalnej (s. 37-47)
Konferencja

XLIX Dni Chłodnictwa, 28-29.11.2017, Poznań-Luboń, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5