Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza za pomocą MES wpływu zużycia ostrza na temperaturę skrawania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN FEM analysis of the influence of the tool wear on the machining temperature

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Rocznik: 2017 | Tom: z. 89 (295) | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • symulacja MES
  • węglik spiekany
  • model Johnsona-Cooka
  • zużycie ostrza
  • rozkład temperatury
Strony (od-do)

573 - 583

DOI

10.7862/rm.2017.54

URL

http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/249

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]