Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza MES wpływu zużycia powierzchni przyłożenia narzędzia na jego obciążenie w skrawaniu ortogonalnym stali 42CrMo4

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Finite element method analysis of the effect of tool flank wear on tool loading in orthogonal cutting of 42CrMo4 steel

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Rocznik: 2017 | Tom: z. 89 (295) | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • metoda elementów skończonych
  • zużycie narzędzia
  • modelowanie
  • rozkład nacisków
  • składowe siły całkowitej
Strony (od-do)

497 - 507

DOI

10.7862/rm.2017.46

URL

http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/mechanika/241

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]