Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Natural asphalt modified binders used for high stiffness modulus asphalt concrete

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 356

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012007-1 - 012007-10

DOI

10.1088/1757-899X/356/1/012007

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/356/1/012007

Zaprezentowany na

Resilient and Safe Road Infrastructure, 8-9.05.2018, Kielce, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)