Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Oświetlenie rzeźb i pomników

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Lighting of sculptures and monuments

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • iluminacja
  • projektowanie oświetlenia
  • oświetlenie sceniczne
  • komputerowa wizualizacja oświetlenia
EN
  • illumination
  • lighting design
  • stage lighting
  • computer visualisation of lighting
Strony (od-do)

124 - 127

DOI

10.15199/48.2018.02.29

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/2/29.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]