Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2018

Liczba stron

182

ISBN

978-83-7842-328-4

Rozdziały
Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do szacowania zawartości wody w oleju mineralnym (s. 79-82)
Komputerowa analiza obrazu w badaniach naukowych (s. 107-110)
Porównanie metod pomiaru kropel (s. 151-154)
Innowacyjne kryteria zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN w systemie CZIP-PRO (s. 171-174)
Konferencja

XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, 10-13.06.2018, Łagów, Poland