Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Energetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2017

Liczba stron

389

ISBN

978-83-64541-23-0

Rozdziały
Proces logistyczny transportu i składowania odpadów promieniotwórczych we Francji (s. 245-256)
Elementy kształtowania kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej (s. 271-282)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5