Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL NaBioMa 2018

Rok publikacji

2018

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

92

ISBN

978-83-231-4023-8

Rozdziały
Lipaza immobilizowana na szkieletach gąbek morskich jako efektywny katalizator w procesie transestryfikacji trójglicerydów (s. 19)
Celulaza immobilizowana na funkcjonalnym materiale biokompozytowym (s. 26)
Katalityczne właściwości kompleksu tlenku miedzi(II) z chitozanem - synteza i charakterystyka (s. 27)
Functionalization of 3D carboonized spongin scafolds with respect to selected metal oxides (s. 29)
Aktywność przeciwbakteryjna materiału hybrydowego ZnO-lignina (s. 42)
Wpływ ultradźwięków na efektywność aktywacji ligniny krafta w wodorosiarczanowych(VI) ceczach jonowych (s. 66)
Konferencja

NanoBioMateriały - teoria i praktyka 2018, 6-8.06.2018, Toruń, Polska