Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The choice of the heating and cooling system for a typical single-family building about nearly zero-energy (nZEB)

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Rynek Instalacyjny

Rocznik: 2018 | Numer: nr 7-8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

16 - 24

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]