Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Lignin - trends and applications

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

InTech

Data opublikowania

2018

Liczba stron

297

ISBN

978-953-51-3901-0

eISBN

978-953-51-3902-7

DOI

10.5772/intechopen.68464

URL

https://www.intechopen.com/books/lignin-trends-and-applications

Rozdziały
Depolymerization and activation of lignin: current state of knowledge and perspectives (s. 1-27)