Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XXII Zeolite Forum, 19-23 June 2018, Niepołomice : Book of Abstracts

Rok publikacji

2018

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Zeolitowe

Data opublikowania

2018

ISBN

978-83-950918-0-3

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/show_cover.pdf?picture_id=29143

Rozdziały
Diazonium-modified zeolite as an active filler in dental composites (s. 40-41)
Konferencja

XXII Forum Zeolitowe, 19-23.06.2018, Niepołomice, Polska