Processing may take a few seconds...

Article


Title

Podstawowe związki konstytutywne energetycznego modelu mechanicznych właściwości materiału nieliniowo - sprężystego o strukturze porowatej

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Published in

Modelowanie Inżynierskie

Journal year: 2011 | Journal volume: t. 11 | Journal number: nr 42

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

465 - 472

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.