Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej kotła peletowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The Influence of Turbulization of Exhaust Gases on Lowering Dust Emissions and Improvement of Thermal Efficiency of Pellet Boiler

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2018 | Tom: T. 49 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kotły grzewcze
  • turbulatory spalin
  • emisja
  • substancje szkodliwe
  • pył
Strony (od-do)

333 - 338

DOI

10.15199/9.2018.8.6

URL

http://www.sigma-not.pl/publikacja-115540-wp%C5%82yw-zawirowania-strugi-spalin-na-obni%C5%BCenie-emisji-py%C5%82%C3%B3w-oraz-podniesienie-sprawno%C5%9Bci-cieplnej-kot%C5%82a-peletowego-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2018-8.html

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]