Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

328

ISBN

978-83-7775-514-3

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80