Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Transaction on Computer Applications in Electrical Engineering XIII Conference ZKwE'08

Year of publication

2008

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Date of publication

2008

Chapters
Rezystancja przejścia w układzie elektrod kołowych (p. 19-20)
Optymalizacja geometrii torów wielkoprądowych (p. 23-24)
Zależność rezultatów optymalizacji torów wielkoprądowych od zmian parametrów materiałowych i ekspolatacyjnych (p. 27-28)
Analiza rozkładów naprężeń w układzie wskaźnika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną (p. 29-30)
Analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w obszarze liniowego izolatora kompozytowego 220kV (p. 31-34)
Modelowanie przetworników elektroakustycznych w dziedzinie czasu dyskretnego (p. 55-56)
Linearyzacja ze sprzężeniem zwrotnym modelu egzotermicznego reaktora chemicznego (p. 59-60)
Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej wytwarzania energii elektrycznej elektrowni jądrowej i elektrowni węglowych (p. 61-62)
Program komputerowy do obliczeń efektywności energetycznej układów elektrociepłowni gazowo-parowych małej mocy (p. 63-64)
Modelowanie i badanie układów energetycznych elektrowni i elektrociepłowni z wykorzystaniem programu Cycle-Tempo (p. 65-66)
Procedury wyznaczania parametrów doziemnych sieci SN w rozproszonym systemie pomiarowym RSB-MPZ (p. 77-78)
Numerical evaluation of electromagnetic forces and stresses in slot pitch region of an electrical machine (p. 83-88)
Zagadnienia kompensacji mocy biernej w zakładach przemysłowych (p. 93-94)
Komputerowe wspomaganie analizy przebiegów zmienności obciążeń odbiorców zasilaniach z sieci niskiego napięcia (p. 95-96)
Wyznaczanie charakterystyk zawodnościowych układów elektroenergetycznych (p. 101-102)
Integracja technologii KNX z otwartymi systemami automatyki budynkowej (p. 103-104)
Sterowanie ogrzewaniem w systemie inteligentnego budynku opartego na technologii KNX (p. 105-106)
Dobór rozdzielnic średniego napięcia z wykorzystaniem techniki cyfrowej (p. 107-108)
Dobór wyłączników niskiego napięcia z wykorzystaniem techniki cyfrowej (p. 109-110)
Statystyczno-probabilistyczna ocena warunków zwarciowych w rozdzielniach WN i NN : budowa programu komputerowego (p. 111-112)
Optimization of the electromagnetic device using genetic algorithms (p. 113-114)
Wykorzystanie programu MathCAD w projektowaniu układów elektrod umożliwiających sterowanie zachowaniem się łuku elektrycznego (p. 115-116)
Analiza sygnałów emisji akustycznej towarzyszących drzewieniu elektrycznemu polietylenu (p. 117-118)
Detekcja i lokalizacja defektów izolacji generujących wyładowania niezupełne podczas próby odbiorczej transformatora energetycznego (p. 121-122)
Detection and identification of partial discharges sources using multiple signal classification method (p. 123-124)
Charakterystyka przepływu plazmy w plazmotronach łukowych z dyszami rozbieżnymi przy wykorzystaniu liczb kryterialnych (p. 131-132)
Komputerowe wspomaganie projektowania plazmotronów łukowych (p. 133-134)
Analiza parametrów energii elektrycznej na podstawie przykładowych pomiarów (p. 145-146)
System komputerowy wspomagający dobór siłowni dla elektrowni wiatrowej (p. 147-148)
Korekta parametrów nominalnych układów elektronicznych oparta na wybranych SSN jednokierunkowych i rekurencyjnych - cz. 1 (p. 151-152)
Computerized test bench to mechanical characteristics determining of stepper motors (p. 152-163)
Korekta parametrów nominalnych układów elektronicznych oparta na wybranych SSN jednokierunkowych i rekurencyjnych - cz. 2 (p. 153-154)
Sterowanie adaptacyjne energoelektronicznym niezależnym źródłem energii (p. 155-156)
Symulacje przekształtników energoelektronicznych w trybie czasu rzeczywistego (p. 183-184)
Obliczenia równoległe rozkładu strumienia świetlnego (p. 189-190)
The effect of external conditions on power balance of a solar automotive vehicle (p. 197-198)
Computer simulation of working characteristics of a solar vehicle depending on its parameters (p. 199-200)
Rozróżnialność uszkodzeń mostka prostowniczego alternatora samochodowego metodą hierarchicznej analizy liniowej funkcji dyskryminacyjnej (p. 201-202)
Klasyfikator hierarchiczny w diagnostyce alternatora - porównanie (p. 203-204)
Resistance between circular electrodes (p. 206-215)
Możliwość adaptacji pakietu Radiance do modelowania i symulacji radiacyjnej wymiany ciepła w układach z ośrodkami półprzeźroczystymi (p. 207-208)
Porównanie przydatności nieewolucyjnych metod niedeterministycznych w optymalizacji maszyn elektrycznych (p. 213-214)
Zasady szacowania dopuszczalnych obciążeń niesymetrycznych prądnic synchronicznych pracujących autonomicznie w zespołach prądotwórczych (p. 225-226)
Skomputeryzowane stanowisko do wyznaczania charakterystyk mechanicznych silników krokowych (p. 229-230)
Pakietowa analiza falkowa prądów stojana trójfazowej maszyny indukcyjnej (p. 231-232)
Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej oraz analizy falkowej do monitorowania i diagnostyki trójfazowej maszyny indukcyjnej (p. 233-234)
Transformator impulsowy sprzęgający energoelektroniczny modulator prądu z obwodem stałoprądowym prostownika diodowego (p. 235-236)
Stanowisko do badania liniowego silnika skokowego reluktancyjnego (p. 237-238)
Comparison of vibration parameters within vibratory diagnostics of induction motors placed on work-stand or separately on elastic foundation (p. 239-240)
Synteza odpornego sterowania silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych (p. 241-242)
Aplikacja LabVIEW do modelowania przetwornika analogowo-cyfrowego z dwukrotnym całkowaniem (p. 245-246)
Zastosowanie programu LabView do sterowania pomiarowymi parametrami kamery CCD (p. 247-248)
Charakterystyki przetwarzania IEC flickermetru dla sinusoidalnych sygnałów testowych o modulowanej amplitudzie, o modulowanej częstotliwości i ze składnikiem interharmonicznym (p. 255-256)
Normatywny pomiar interharmonicznych napięcia w sieci elektro-energetycznej a ocena uciążliwości migotania światła (p. 259-260)
Efektywność energetyczna oświetlenia dróg (p. 277-278)
Wyznaczanie minimalnej wartości natężenia oświetlenia systemu LLL (p. 283-284)
Stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk termicznych diod elektroluminescencyjnych (p. 285-286)
Barwa w komputerowo wspomaganym projektowaniu elektrycznych systemów świetlnych (p. 287-288)
Rejestracja wzorcowych parametrów pracy modułu fotowoltaicznego w bazie danych (p. 297-298)
Numeryczne wyznaczanie sił i naprężeń elektromagnetycznych w żłobku maszyny elektrycznej (p. 301-302)
Numerical propositions for integral equations in the light field (p. 303-304)
Wpływ wartości skutecznej sygnału wymuszającego na błąd pomiaru harmonicznych (p. 317-318)
Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji transformatora zasilacza elektronicznego (p. 319-320)
Cyfrowa sieć neuronowa w procesie rozpoznawania kształtów (p. 329-330)
Model matematyczny metody AHP wspomagania podejmowania decyzcji (p. 335-336)
Informatyczna realizacja metody podejmowania decyzji AHP (p. 337-338)
Zastosowanie środowiska LabView do realizacji wybranych zagadnień dydaktycznych z metrologii (p. 369-370)
Uniwersalny moduł logiczny LOGO! - prosty sterownik PLC (p. 375-376)
Odskoki styków przy załączaniu przekaźnika elektromagnetycznego (p. 381-382)
System ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach szpitalnych grupy 2 (p. 383-384)
Oświetlenie Starego Rynku w Poznaniu (p. 385-386)
Światło jako element rewitalizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Śródki w Poznaniu (p. 387-388)
Ocena wybranych parametrów oświetlenia zewnętrznego (p. 389-390)
Rejestrator lotniczy z funkcją lokalizacji (p. 391-392)
The problems of assessment of the reactive power compensation methods in industrial plants (p. 393-406)
Testing the quality of electric energy produced in small hydro-electric power station in Kościelna Wieś (p. 415-426)
Conference

XIII Conference ZKwE'08 : Computer applications in electrical engineering, 14-16.04.2008, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.