Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Temperature Dependence of Dynamic Properties of Structures with Dampers Described by the Fractional Derivative Rheological Models

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Książka

9th International Congress of Croatian Society of Mechanics 18-22 September 2018 Split, Croatia : book of abstracts

Zaprezentowany na

9th International Congress of Croatian Society of Mechanics ICCSM 2018, 18-22.09.2018, Split, Croatia

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

12 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

5