Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Titanium dioxide

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

InTech

Data opublikowania

2017

ISBN

978-953-51-3413-8

eISBN

978-953-51-3414-5

DOI

10.5772/66559

URL

https://www.intechopen.com/books/titanium-dioxide

Rozdziały
Advanced hybrid materials based on titanium dioxide for environmental and electrochemical applications (s. 143-186)