Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii : Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych : Tom 2 - Prawo - Gospodarka - Społeczeństwo - Biotechnologie - Biokomponenty - Ochrona Środowiska - Bezpieczeństwo Zdrowotne

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2017

Liczba stron

461

ISBN

978-83-64541-26-1

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5