Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

X Toruńskie Sympozjum Węglowe : Nowe trendy w badaniach i technologii materiałów węglowych : walne zebranie PTW, materiały konferencyjne, Toruń 6.10.2017

Dodatkowy tytuł

PL Nowe trendy w badaniach i technologii materiałów węglowych

Rok publikacji

2017

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2017

Liczba stron

18

Rozdziały
Wpływ porowatości oraz reaktywności elektrod węglowych na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów w elektrolicie wodnym (s. 2)
Konferencja

X Toruńskie Sympozjum Węglowe : Nowe trendy w badaniach i technologii materiałów węglowych, 6.10.2017, Toruń, Polska