Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Optymalizacja pracy automatycznych urządzeń grzewczych o małej mocy : wybrane aspekty

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

143

ISBN

978-83-7775-488-7

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80