Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Tribologia. Wprowadzenie do zagadnień tarcia, zużywania i smarowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Wydanie

2 rozszerz.

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

334

ISBN

978-83-7775-421-4