Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 3-6.12.2018 - TRANSCOMP 2018 : Conference proceedings

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

angielski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Kazimierz Pulawski University of Technology and Humanities

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

247

ISBN

978-83-7351-862-9

Rozdziały
Ocena systemu eksploatacji pojazdów samochodowych na przykładzie Bazy Lotnictwa Taktycznego (s. 54)
Koncepcja zwiększania efektywności energetycznej instalacji przetwarzania biogazu na składowiskach odpadów (s. 60)
Analysis of technical parameters of black coals used in low - power boilers (s. 61)
Wykorzystanie środowiska LabVIEW w realizacji badań eksperymentalnych urządzeń cieplnych (s. 96)
Wykorzystanie metody wspomagania decyzji do oceny rozwiązań układu drogowego na przykładzie Gniezna (s. 100)
Ocena wariantów dojazdów do pracy na przykładzie pracowników wojska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (s. 101)
Wpływ barwy nadwozia chłodniczego na jego parametry cieplne (s. 173)
Determination of the rolling resistance coefficient of pneumatic wheel systems (s. 224)
Determining the rolling resistance coefficient of wheelchairs (s. 225)
Prototyp piasty wielobiegowej przekładniowej do ręcznych wózków inwalidzkich - wstępna analiza dynamiki ruchu wózka i biomechaniki ciała człowieka (s. 227)
Algorytm adaptacyjnego układu sterującego wspomagającego ręczny napęd wózka inwalidzkiego (s. 228)
Prototyp piasty wielobiegowej przekładniowej do ręcznych wózków inwalidzkich - konstrukcja i eksploatacja (s. 229)
Konferencja

The 22nd International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2018, 3-6.12.2018, Zakopane, Polska