Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

89th GAMM Annual Meeting 2018 March 19-23, 2018, Munich, Germany

Rok publikacji

2018

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

angielski

Data opublikowania

2018

Uwagi

elektronic abstracts

Rozdziały
Modelling and simulation of HPFRC structural elements