Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ład energetyczny idee i rzeczywistość : Cykl Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2019

Liczba stron

420

ISBN

978-83-64541-36-0

Rozdziały
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Chorwacji - analiza porównawcza (s. 97-109)
Konkluzje dotyczące BAT dla dużych źródeł energetycznego spalania - wymagania i konsekwencje (s. 221-234)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5