Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki : Cykl rynki surowców i energii

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2019

Liczba stron

506

ISBN

978-83-64541-37-7

Rozdziały
Technologia Power to Gas w energetyce (s. 89-99)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5