Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dynamika konstrukcji budowlanych, tom 1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydanie

Wyd. 2 uzup. i popr.

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

286

ISBN

978-83-7775-526-6

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80