Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

NanoTech Poland 1st Symposium on Polydopamine, 6th-9th June Poznań, Poland, 2018 : book of abstracts

Rok publikacji

2018

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Data opublikowania

2018

Liczba stron

250

Rozdziały
Study on biologically important phenomena using Langmuir monolayer technique (s. 171)
Hybrid magnetic nanomaterials for liver cancer therapy (s. 178)
Konferencja

NanoTech Poland 2018 1st Symposium on Polydopamine, 6-9.06.2018, Poznań, Polska