Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Optymalizacja banków filtrów z przełączanymi prądami dla technologii CMOS w nano-skali

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Switched-current filter banks optimization for nano-scale CMOS technology

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2016 | Tom: R. 92 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przełączane prądy
  • para filtrów
  • algorytm Hooke'a-Jeeves'a
  • optymalizacja
  • nanoskala
  • układy CMOS
  • układy analogowe
Strony (od-do)

81 - 83

DOI

10.15199/48.2016.09.21

URL

http://www.pe.org.pl/articles/2016/9/21.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14