Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Energetyczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych powstających w dużych fermach hodowli bydła

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Ecological use of post-production waste in large cattle farms

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Rocznik: 2018 | Numer: I/1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • biogaz
  • biogazownia
  • gnojowica
  • obornik
  • generator asynchroniczny
  • generator synchroniczny
  • opłaty za „zieloną energię”
Strony (od-do)

25 - 37

DOI

10.14597/INFRAECO.2018.1.1.002

URL

https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.002

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]