Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania wpływu środków iniekcyjnych stosowanych do wykonywania hydroizolacji strukturalnych na wybrane parametry techniczne murów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of the technical characteristics of the walls subjected to the influence of injection materials used for structural watewrproofing

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • iniekcja
  • mur
  • parametry techniczne
  • wilgoć
EN
  • dampness
  • injection
  • technical parameters
Strony (od-do)

29 - 44

Książka

Zrównoważone budownictwo - materiały i technologie : monografia

Punktacja MNiSW / rozdział

20