Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018 : 3-7 września 2018 : księga abstraktów

Editors

Year of publication

2018

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Gdańsk, Polska

Date of publication

2018

ISBN

978-83-7348-753-6

URL

http://techem9.pg.edu.pl/

Chapters
Trendy w rozwoju materiałów hybrydowych (p. 49)
Fotoutwardzalne lakiery hybrydowe zawierające funkcjonalizowane poss (p. 150)
Metody ograniczenia emisji szkodliwych związków podczas produkcji wyrobów ściernych ze spoiwem żywicznym (p. 200)
Separacja polioli metodą chromatografii preparatywnej (p. 271)
Wydzielanie kwasu bursztynowego z brzeczki fermentacyjnej (p. 285)
Zastosowanie technik membranowych (ciśnieniowych i prądowych) do separacji składników brzeczek pofermentacyjnych (p. 288)
Zastosowanie elektrodializy z membraną bipolarną do wydzielania kwasu alfa-ketoglutarowego z roztworów wodnych (p. 308)
Conference

IX Kongres Technologii Chemicznej 2018, 3-7.09.2018, Gdańsk, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.