Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.4] Nauki biologiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Scientific Reports

Rocznik: 2018 | Numer: vol. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

06.02.2018

Strony (od-do)

2455-1 - 2455-14

DOI

10.1038/s41598-018-20705-6

URL

https://www.nature.com/articles/s41598-018-20705-6

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

4,011