Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental Research of Changes in CO, NOx and PM Concentrations in Flue Gases During Combustion of Wood Pellets With Wheat Seeds

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Badania eksperymentalne zmian stężenia CO, NOx i PM w spalinach podczas spalania peletu drzewnego z nasionami pszenicy

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • heating boilers
  • pellet burner
  • CO
  • NOx
  • PM
  • cofiring
Strony (od-do)

56 - 61

DOI

10.15199/9.2019.2.3

Punktacja MNiSW / czasopismo

5