Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of Heat Treatment on Abrasive Wear Resistance of Silumin Matrix Composite Castings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • metal composite castings
  • thermal treatment
  • tribology
  • aluminium alloy
Data udostępnienia online

23.03.2016

Strony (od-do)

177 - 181

DOI

10.1515/amm-2016-0031

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/105548/edition/91400/content

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

0,571