Processing may take a few seconds...

Article


Title

Właściwości plastyczne półwyrobów ze stopów aluminium wykonanych metodami dużych odkształceń plastycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Published in

Obróbka Plastyczna Metali

Journal year: 2011 | Journal volume: t. 22 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

3 - 13

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.