Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

125th MPEG Meeting

Rok publikacji

2019

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Data opublikowania

2019

Liczba stron

100

Rozdziały
Unified Screen Content and Multiview Video Coding - Experimental results
Depth Estimation Reference Software extension for lightfield images
Depth estimation for omnidirectional video with various representations
Konferencja

125th MPEG Meeting, 9-18.01.2019, Marrakech, Morocco