Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydanictwo Naukowe Silva Rerum

Data opublikowania

2018

Liczba stron

246

ISBN

978-83-65697-60-8

eISBN

978-83-65697-61-5

Rozdziały
Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość (s. 7-26)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20