Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

NFOŚiGW wspiera polskie innowacje w zakresie oczyszczania ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Wodociągi - Kanalizacja

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

8 - 10

Punktacja MNiSW / czasopismo

5