Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kontrola, jakości i poziomu usług wodociągo-wokanalizacyjnych – zakres, metodyka i podmioty kontrolujące

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Uwagi

Dokument elektroniczny na CD-ROM

Książka

17 Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko : Licheń Stary k. Konina, 13-15.03.2019r.

Zaprezentowany na

17 Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko, 13-15.03.2019, Licheń Stary k. Konina, Polska