Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Rok publikacji

2019

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2019

URL

http://goptmts.pl/sympozjon/index.php?st=index

Rozdziały
Utrata stateczności profili cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach (s. 1)
Konferencja

58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 23-27.02.2019, Ustroń, Poland